PANDUAN BELAJAR 3 SITUASI
By MD RIDZWAN MD YUNUS
Umum  |  Buku
5,603
7.0RUMUSANKaedah atau teknik belajar memerlukan persediaan dantindakan  awal iaitu sebelum, semasa danselepas kelas rasmi di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dalam situasi ini memerlukan pemantauan.Pemantauan boleh dilakukan oleh...